Trường Mầm non Nhữ Hán đã hoàn tất tốt công tác chuẩn bị cơ sở vật chất đảm bảo an toàn sẵn sàng đón trẻ vào học trong ngày 01 tháng 9  theo văn bản hướng dẫn của cấp trên.