Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 2
Năm 2020 : 3.373
CHƯƠNG TRÌNH CHĂN ẤM MÙA ĐÔNG  CHO CÁC CHÁU NHÀ TRẺ TRƯỜNG MẦM NON NHỮ HÁN  THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 73/NQ-TU CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

CHƯƠNG TRÌNH CHĂN ẤM MÙA ĐÔNG CHO CÁC CHÁU NHÀ TRẺ TRƯỜNG MẦM NON NHỮ HÁN THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 73/NQ-TU CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

Thực hiện Nghị quyết, thời gian qua, cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở tích cực vào cuộc. Các cấp ủy đảng xã Nhữ Hán đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, sâu sát cơ sở; sự chú trọng vào cuộc của các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ sở giáo dục đều làm tốt công ...
TRƯỜNG MẦM NON NHỮ HÁN XÂY DỰNG VƯỜN RAU SẠCH CỦA BÉ

TRƯỜNG MẦM NON NHỮ HÁN XÂY DỰNG VƯỜN RAU SẠCH CỦA BÉ

Thực hiện phong trào thi đua xây dựng "Vườn rau sạch của bé"  Trong năm học 2018-2019 trường mầm non Nhữ Hán tiếp tục triển khai và chỉ đạo đến các đoàn thể và cán bộ giáo viên trong nhà trường. BGH nhà trường đã phối hợp với các bậc phụ huynh cùng toàn thể giáo viên trong trường thực hiện phong ...
CÔNG TÁC CHĂM SÓC, GIÁO DỤC TRẺ

CÔNG TÁC CHĂM SÓC, GIÁO DỤC TRẺ

     Thực hiện hướng dẫn số 150/ HD - PGDĐT ngày 25/9/2018 của Phòng giáo dục về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2018-2019. Tiếp tục thực hiện 9 nhiệm vụ, 5 giải pháp trọng tâm của ngành Giáo dục, năm học 2018-2019 GDMN đẩy mạnh phát triển trường lớp mầm non đáp ứng nhu ...
Nội dung đang được cập nhật.
Nội dung đang được cập nhật.